Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 635-ПВР/МИ / 22.07.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

Решение № 633-МИ / 15.07.2014

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

Решение № 631-МИ / 15.07.2014

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на частични избори за кметове на кметства, както и за заседания и дежурства, с методика

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

Частичен избор за кмет на община в:

Частичен избор за кмет на кметство в: