Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 1502-МИ / 03.07.2015

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за общински съветници и кметове

Решение № 1501-ПВР/МИ / 02.07.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Решение № 1500-ПВР/МИ / 02.07.2015

ОТНОСНО: освобождаване на член от състава на ОИК – Никопол, област Плевен

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

Частичен избор за кмет на община в:

Частичен избор за кмет на кметство в: