Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 1020-ПВР/МИ / 20.09.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Копривщица, Софийска област

Решение № 1018-МИ / 20.09.2014

ОТНОСНО: определяне на структурата на 8-цифрения номер на бюлетината за гласуване в изборите за кмет на община

Решение № 1008-МИ / 20.09.2014

ОТНОСНО: изменение на Решение № 563-МИ от 29 май 2014 г. на ЦИК относно осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на избори за общински съветници и/или кметове

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

Частичен избор за кмет на община в:

Частичен избор за кмет на кметство в: