Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 147-ПВР/МИ / 11.04.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ямбол, област Ямбол

Решение № 14-ПВР/МИ / 24.03.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

Решение № 2939-МИ / 20.03.2014

ОТНОСНО: запазване на действието на решенията на ЦИК, приети до влизането в сила на Изборния кодекс

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Частични избори за кметове на общини и кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

Частичен избор за кмет на община в:

Частичен избор за кмет на кметство в: