Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 795-ПВР/МИ/16.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 795-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Малко Търново, област Бургас, назначена с Решение № 257-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-619 от 15.09.2011 г. от Иван Иванов - кмета на община Малко Търново, за промени в състава на ОИК - Малко Търново, придружено с предложение от Желязка Капкова - упълномощен представител на Синя коалиция. Предлага се Татяна Георгиева Димитрова да бъде освободен като секретар на ОИК и на нейно място да бъде назначена Златка Димитрова Манолова. Към предложението са приложени молба от Татяна Георгиева Димитрова да бъде освободена като секретар на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Златка Димитрова Манолова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Малко Търново, област Бургас, Татяна Георгиева Димитрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Малко Търново, област Бургас, Златка Димитрова Манолова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2011 в 21:07 часа

Всички решения