Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 841-МИ/19.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 841-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Найден Иванов Иванов – представляващ партия „Българска социалистическа партия” за община Попово, срещу решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК – Попово, област Търговище

Постъпила е жалба с вх. № 942 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Найден Иванов Иванов - представляващ партия „Българска социалистическа партия" за община Попово, срещу решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК - Попово, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за кандидат за кмет на кметство с. Априлово, община Попово, Ангел Александров Асенов от името на ПП „РЗС".
В жалбата се твърди, че кандидатът за кмет на кметство с. Априлово, община Попово, Ангел Александров Асенов, регистриран от ПП „РЗС", не отговаря на условията на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА - спрямо него има влязла в сила присъда, с която му е наложено наказание за умишлено престъпление от общ характер и той попада в категорията на лице, което, ако евентуално бъде избрано за кмет на кметство, пълномощията му ще се прекратят предсрочно поради наличие на посоченото в ЗМСМА основание.
Жалбата е подадена от редовно упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия" за община Попово, видно от пълномощно № 929 от 03.09.2011 г., в срок и като такава се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
За да постанови решение № 57 от 13.09.2011 г. ОИК - Попово, се е позовала на изискуемите по чл. 126, ал. 1 и 2 от ИК документи. Видно от приложената декларация от Ангел Александров Асенов по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК Ангел Александров Асенов е декларирал, че не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
По силата на Решение № 677-МИ от 03.09.2011 г. на ЦИК обстоятелствата по чл. 4, ал. 5 от ИК подлежат на проверка.
Решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК - Попово, е правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 942 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Найден Иванов Иванов - представляващ партия „Българска социалистическа партия" за община Попово, срещу решение № 57 от 13.09.2011 г. на ОИК - Попово, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за кандидат за кмет на кметство с. Априлово, община Попово, Ангел Александров Асенов от името на ПП „РЗС".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:29 часа

Всички решения