Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 845-ПВР/МИ/19.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 845-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Камено, област Бургас, назначена с Решение № 195-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-605/14.09.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Камено за промяна в състава на ОИК - Камено. Към писмото са приложени: молба от Шенгюл Ешреф Ибрям за освобождаването й като заместник-председател на ОИК; молба от Меджит Ниязи Мехмед - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за замяна на Шенгюл Ешреф Ибрям, като заместник-председател на ОИК - Камено, с Ахмед Назим Мехмед; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и удостоверение с рег. № 43749/07.09.2011 г. от Бургаски свободен университет за положени държавни изпити по специалността ИКН съгласно протокол № 333/08.07.2011 г. на Ахмед Назим Мехмед.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Камено, област Бургас, Шенгюл Ешреф Ибрям, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Камено, област Бургас, Ахмед Назим Мехмед, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:32 часа

Всички решения