Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 849-ПВР/МИ/19.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 849-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Брацигово, област Пазарджик, назначена с Решение № 261-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-602 от 13.09.2011 г. от Калчо Калев и Ламбри Тодоров - упълномощени представители на „Синята коалиция", придружено с молба от Йорданка Николова Канчева - член на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, да бъде освободена от заеманата длъжност в ОИК, на нейно място се предлага Калина Николова Ташева, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от уверение № 1226229 от 25.08.2011 г., издадено от ЮЗУ „Неофит Рилски" - Благоевград, за това, че Калина Николова Ташева е дипломирана на 25.08.2011 г..
След като констатира, че са налице условията по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА Йорданка Николова Канчева, ЕГН ..., от длъжността член на ОИК - Брацигово, област Пазарджик, и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА Калина Николова Ташева, ЕГН ..., за член на ОИК - Брацигово, област Пазарджик.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:35 часа

Всички решения