Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 851-МИ/19.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 851-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалби срещу решение № 57 от 14 септември 2011 г. на ОИК в община Кирково, област Кърджали

Постъпили са жалби с вх. № 868/16.09.2011 г. от Шинаси Мехмедов Сюлейманов - представляващ ПП „Движение за права и свободи", и № 869/16.09.2011 г. от Митко Йорданов Спасов - представляващ ПП „Съюз на демократичните сили", срещу решение № 57 от 14.09.2011 г. на ОИК - Кирково, за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Кирково.
Жалбите до ЦИК са подадени в срок и са допустими, а разгледани по същество са неоснователни.
В чл. 35 Изборният кодекс определя границите за членския състав на секционните избирателни комисии. Решението на ОИК - Кирково, е съобразено с Изборния кодекс. Налице е диференциация на броя на членовете на секционните избирателни комисии съобразно броя на избирателите.
Съображенията, изложени в жалбата, са неоснователни.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби с вх. № 868/16.09.2011 г. от Шинаси Мехмедов Сюлейманов - представляващ ПП „Движение за права и свободи", и № 869/16.09.2011 г. от Митко Йорданов Спасов - представляващ ПП „Съюз на демократичните сили", срещу решение № 57 от 14.09.2011 г. на ОИК - Кирково, за определяне броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Кирково.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:37 часа

Всички решения