Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 853-ПВР/МИ/19.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 853-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 205-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-649/19.09.2011 г. от ОИК - Трекляно, област Кюстендил, за допусната техническа грешка в Решение № 205-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. и издаденото удостоверение № 5 от 01.09.2011 г. на Мария Любенова Зиновиева, като при изписване на ЕГН на члена на ОИК Мария Любенова Зиновиева вместо „..." е изписано грешно „...".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 205-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като ЕГН на члена на комисията Мария Любенова Зиновиева вместо „..." да се чете „...".
Анулира издаденото удостоверение № 5 от 01.09.2011 г. на Мария Любенова Зиновиева.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:39 часа

Всички решения