Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 856-ПВР/МИ/19.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 856-ПВР/МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каолиново, област Шумен, назначена с Решение № 200-ПВР/МИ от от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-641/19.09.2011 г. от кмета на община Каолиново за промяна в състава на ОИК - Каолиново. Към писмото е приложено предложение от упълномощения представител на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" Ахмед Касим Динар за промяна в състава на ОИК - Каолиново, като на мястото на освободения член с Решение № 828-ПВР/МИ от 17.09.2011 г. на ЦИК Нихат Ахмед Рушан да бъде назначена Айлин Назми Мустафова, ЕГН .... Приложени са: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Айлин Назми Мустафова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Айлин Назми Мустафова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 19.09.2011 в 22:42 часа

Всички решения