Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 904-ПВР/МИ/23.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 904-ПВР/МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Сапарева баня,област Кюстендил, назначена с Решение № 433-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-504/31.08.2011 г. от Камен Гелев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК в община Сапарева баня, област Кюстендил, като Татяна Ангелова Костадинова - член на комисията, да бъде заменена с Йордан Иванов Тодоров. Към предложението са приложени: решение № 15 от 25.08.2011 г. на ОИК - Сапарева баня; заявление от Татяна Ангелова Костадинова за освобождаването й като член на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Йордан Иванов Тодоров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сапарева баня, област Кюстендил, Татяна Ангелова Костадинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сапарева баня, област Кюстендил, Йордан Иванов Тодоров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:20 часа

Всички решения