Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 912-ПВР/МИ/23.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 912-ПВР/МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Твърдица, област Сливен, назначена с Решение № 254-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-646/19.09.2011 г. от упълномощен представител на Коалиция за България и общински координатор на ПП „ГЕРБ" за промяна в състава на ОИК - Твърдица. Към предложението на упълномощения представител на Коалиция за България е приложено заявление от Нина Петрова Георгиева - секретар на ОИК, за освобождаване от състава на комисията, както и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено полувисше образование с диплома № 000392 от 1987 г. и копие от лична карта на Калинка Желязкова Михалева. Към предложението на упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" е приложено заявление от Даниела Величкова Акланова - член на ОИК, за освобождаване от състава на комисията, както и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Йорданка Миткова Панчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Нина Петрова Георгиева, и анулира удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Даниела Величкова Акланова, и анулира удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Калинка Желязкова Михалева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Твърдица, област Сливен, Йорданка Миткова Панчева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:28 часа

Всички решения