Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 915-МИ/23.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 915-МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: жалба против решение № 364-ОС от 20.09.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № М-75 от 23.09.2011 г. от Лало Стойков Ников, кандидат за общински съветник за Столична община, издигнат от инициативен комитет, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

В жалбата се атакува решение № 364-ОС от 20.09.2011 г., с което се отказва регистрация на Лало Стойков Ников за независим кандидат за общински съветник, предложен от инициативен комитет в състав: Сиана Лалова Никова, Надежда Кирилова Стойчева и Любомира Пламенова Георгиева. От решението е видно, че приложената подписка не отговаря на изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 1, буква „д" от ИК и няма наличие на изискуемите 1000 подписа. Списъкът с имената, подкрепящи независимия кандидат, съдържа 208 избиратели. Видно от представения регистър на общинската избирателна комисия същата е дала указания за допълване на подписката, като е отбелязала това в графа „Забележки", както и че за дадените указания е уведомен представител на инициативния комитет.

В дадения от ОИК срок за изправяне на нередовностите не е постъпила допълнителна подписка. Общинската избирателна комисия със свое решение № 364-ОС от 20.09.2011 г. отказва регистрация на Лало Стойков Ников като независим кандидат за общински съветник, издигнат от инициативен комитет. Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1, буква „д" от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Лало Стойков Ников срещу решение № 364-ОС от 20.09.2011 г. за отказ от регистрацията му като независим кандидат за общински съветник, издигнат от инициативен комитет, като неоснователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:31 часа

Всички решения