Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 918-ПВР/МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 918-ПВР/МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-673/26.09.2011 г. от Мемиш Мустафов Мустафов - общински председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Каварна, област Добрич. Предлага се да се назначи за заместник-председател на комисията Пресиян Веселинов Пиндиков и за член Илка Илиева Русева. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Пресиян Веселинов Пиндиков и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Илка Илиева Русева.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Пресиян Веселинов Пиндиков, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Илка Илиева Русева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:32 часа

Всички решения