Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1012-МИ/30.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1012-МИ
София, 30.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Ашим Хасанов Османов – кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, срещу решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК – Опака, област Търговище

Постъпила е жалба с вх. № М-252 от 30.09.2011 г. на ЦИК от Ашим Хасанов Османов - кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, от ПП „Политическо движение Социалдемократи", срещу решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК - Опака, с което Общинската избирателна комисия е отказала заличаване на регистрацията му като кандидат за кмет на община Опака, област Търговище.
В жалбата се твърди, че решението на ОИК - Опака, област Търговище, нарушава конституционните права на жалбоподателя и е направено искане решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК - Опака, да бъде отменено като незаконосъобразно и да бъде заличена регистрацията на Ашим Хасанов Османов като кандидат за кмет на община Опака.
Жалбата е постъпила в ОИК - Опака, на 26.09.2011 г. и е заведена с вх. № 204 от същата дата. Същата е подадена от лице с активна легитимация и в срок и като такава, се явява допустима.
Разгледана по същество, жалбата е основателна.
За да постанови решение № 102 от 25.09.2011 г. ОИК - Опака, не се е съобразила с приложената от Ашим Хасанов Османов епикриза с изх. № 866/2011 г. на СОБАЛ „Академик Пашев" - гр. София, от която е видно, че лицето боледува от заболявания, които препятстват участието му в предизборната кампания и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Общинската избирателна комисия не е обсъдила това обстоятелство и не е мотивирала своето решение, като не е съобразила и нормата на чл. 127, ал. 5 от ИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 102 от 25.09.2011 г. на ОИК - Търговище, с което Общинската избирателна комисия е отказала заличаване на регистрацията на Ашим Хасанов Османов като кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, от ПП „Политическо движение „Социалдемократи".


УКАЗВА на ОИК - Опака, област Търговище, да заличи регистрацията на Ашим Хасанов Османов като кандидат за кмет на община Опака, област Търговище, от ПП „Политическо движение „Социалдемократи" и да уведоми за заличаването Ашим Хасанов Османов и ПП „Политическо движение „Социалдемократи", които могат да предложат нов кандидат на основание чл. 127, ал. 5 от ИК, не по-късно от 2 октомври 2011 г. - 20 дни преди изборния ден.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 20:56 часа

Всички решения