Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1013-МИ/30.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1013-МИ
София, 30.09.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Бойко Александров Грозданов, регистриран от ОИК – Търговище

Постъпило е писмо с вх. № М-257 от 30.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Търговище, с което ни уведомяват, че Бойко Александров Грозданов, ЕГН ..., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" и ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Към писмото са приложени решение № 137 от 17.09.2011 г. и решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г., за предложения вх. № 4 от 16.09.2011 г. и № 19 от 20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се вижда, че Бойко Александров Грозданов в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" с решение № 137 от 17.09.2011 г. на ОИК - Търговище, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
От копията от регистъра се установява, че ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" е подала първа предложение за регистрация на 16.09.2011 г. в 9,25 ч. под № 4, а ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 9,10 ч. под № 19.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по време регистрация, извършена с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Бойко Александров Грозданов, от името на ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", извършена с решение № 210 от 20.09.2011 г. на ОИК - Търговище.
За решението да се уведомят ОИК - Търговище, кандидатът за общински съветник Бойко Александров Грозданов и ПП „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК в срок 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 20:57 часа

Всички решения