Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1193-МИ/14.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1193-МИ
София, 14.10.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник в община Варна Силияна Василева Тодорова, регистрирана от името на ПП „Партия на българските комунисти” и ПП „Обединена социалдемокрация”

Постъпило е писмо с вх. № М-719 от 13.10.2011 г. на ЦИК от ОИК - Варна, с което Централната избирателна комисия е уведомена, че със свое решение № 119 от 18.09.2011 г. ОИК - Варна, е извършила регистрация на кандидатска листа с кандидати за общински съветници на община Варна на ПП „Партия на българските комунисти", като в позиция № 16 е регистрирана Силияна Василева Тодорова. С решение № 144 от 20.09.2011 г. ОИК - Варна, е извършила регистрация на кандидатска листа с кандидати за общински съветници на община Варна на ПП „Обединена социалдемокрация", като в позиция № 24 е регистрирано същото лице Силияна Василева Тодорова. С решение № 208 от 12.10.2011 г. ОИК - Варна, е приела документите по регистрация на кандидатските листи на посочените партии да се изпратят на Централната избирателна комисия по компетентност за произнасяне с основание по чл. 122, ал. 8 от ИК.
Към писмото са приложени и копия от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на община Варна на 23 октомври 2011 г., от който регистър се установява, че на 18 септември 2011 г. в 10,00 ч. ПП „Партия на българските комунисти" е подала предложение за регистрация на кандидати за общински съветници, като в т. 16 на предложението фигурира Силияна Василева Тодорова, ЕГН ..., притежаваща лична карта № ..., с адрес гр. Варна, .... Установява се също така, че на 20 септември 2011 г. в 10,15 ч. в ОИК - Варна, е постъпило предложение от ПП „Обединена социалдемокрация" за регистрация на кандидатите й за общински съветници, като под № 24 фигурира Силияна Василева Тодорова, ЕГН ..., притежаваща лична карта № ..., с адрес гр. Варна, .... Въз основа на така постъпилите предложения ОИК - Варна, е взела съответно решение № 119 от 18.09.2011 г. за регистрация на кандидатите за общински съветници на ПП „Партия на българските комунисти" и решение № 144 от 20.09.2011 г. за регистрация на кандидатите за общински съветници на ПП „Обединена социалдемокрация".
От изложеното се установява, че регистрацията на Силияна Василева Тодорова като кандидат за общински съветник от името на ПП „Обединена социалдемокрация" е втора по ред, поради което и на основание чл. 122, ал. 5 във връзка с ал. 1 и ал. 8 от ИК следва да бъде обявена за недействителна от ЦИК.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 33, ал. 1 и чл. 122, ал. 1, 5, 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 144 от 20.09.2011 г. ОИК - Варна.
КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Силияна Василева Тодорова от името на ПП „Обединена социалдемокрация", извършена с решение № 144 от 20.09.2011 г. ОИК - Варна.
За решението да се уведомят ОИК - Варна, кандидатът за общински съветник Силияна Василева Тодорова и ПП „Обединена социалдемокрация".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 14.10.2011 в 22:44 часа

Всички решения