Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1208-ПВР/МИ/17.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1208-ПВР/МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО: допускане на преводачи към състава на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и писмо на ръководителя на мисията за наблюдение на избори в Република България към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), вх. № М-832 от 17.10.2011 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА следните преводачи:
- Антоанета Димитрова Шишманова (Antoinette Dimitrova Shishmanova), ЕГН ...;
- Светозар Илиев Колибарски (Svetozar Iliev Kolibarski), ЕГН ....;
- Айлин Мехмед Джафер (Aylin Mehmed Dzhafer), ЕГН ...;
- Йоанна Бориславова Микова (Yoanna Borislavova Mikova), ЕГН ...;
- Мила Огнянова Въжарова (Mila Ognianova Vazharova), ЕГН ...;
- Ива Георгиева Костадинова (Iva Georgieva Kostadinova), ЕГН ...;
- Дафинка Георгиева Прокопова (Dafinka Georgieva Prokopova), ЕГН ...;
- Невена Георгиева Иванова (Nevena Georgieva Ivanova), ЕГН ...;
- Петя Александрова Цачева Petya Aleksandrova Tsacheva), ЕГН ...;
- Петър Емилов Цаков (Peter Emilov Tsakov), ЕГН ...;
- Стефка Миткова Стоилова (Stefka Mitkova Stoilova), ЕГН ...;
- Петя Каменова Василева (Petya Kamenova Vasileva), ЕГН ...;
- Илиана Христева Леви (Iliana Hristeva Levi), ЕГН ...;
- Станислава Петрова Станева 9Stanislava Petrova Staneva), ЕГН ...;
- Биляна Николаева Пенева (Bilyana Nikolaeva Peneva), ЕГН ...;
- Катерина Иванова Игнатова (Katerina Ivanova Ignatova), ЕГН ...;

към състава на наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), регистрирани с Решение № 877-ПВР/МИ от 21.09.2011 г. и Решение № 950-ПВР/МИ от 27.09.2011 г. на ЦИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с достъп до избирателните секции в страната.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.10.2011 в 20:24 часа

Всички решения