Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2644-ПВР/МИ/16.05.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2644-ПВР/МИ
София, 16.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

Постъпило е заявление с вх. № 413 от 14.05.2013 г. от Михаил Михайлов - упълномощен представител на ПП „Атака" с молба за извършване на замени в състава на ОИК - Стара Загора.

Към заявлението са приложени: заявление от Искрен Николов Пачаманов, с което моли да му бъдат прекратени правомощията като заместник-председател на ОИК - Стара Загора по собствено желание; заявление от Станислав Василев Василев, с  което моли да му бъдат прекратени правомощията като член на ОИК - Стара Загора по собствено желание; пълномощно от Волен Сидеров в полза на Михаил Петров Михайлов; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Десислава Атанасова Кънева; копие от диплома за завършено висше образование; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Диана Ценкова Иванова и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Искрен Николов Пачаманов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Станислав Василев Василев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Десислава Атанасова Кънева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Стара Загора, област Стара Загора, Диана Ценкова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.05.2013 в 10:10 часа

Всички решения