Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2653-ПВР/МИ/17.05.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2653-ПВР/МИ
София, 17.05.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

Постъпило е предложение с вх. № 415/15.05.2013 г. от Димитър Чутурков - пълномощник на КП „Коалиция за България" - гр. Варна, за промяна в състава на ОИК - Варна, област Варна. Предлага се на мястото на Иван Борисов Великов - секретар на ОИК, да бъде назначена Мария Тодорова Тодорова, досегашен член, и на нейно място за член на ОИК да бъде назначена Тони Стоянова Стоянова. Към предложението са приложени: заявление от Иван Борисов Великов за освобождаването му като член на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Мария Тодорова Тодорова и на Тони Стоянова Стоянова; пълномощно от Сергей Дмитриевич Станишев в полза на Димитър Иванов Чутурков.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Варна, област Варна, Иван Борисов Великов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Варна, област Варна, Мария Тодорова Тодорова, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Варна, област Варна, Тони Стоянова Стоянова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.05.2013 в 19:55 часа

Всички решения