Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2663-МИ/20.05.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2663-МИ
София, 20.05.2013

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

В изпълнение на влязло в сила решение № 6797 от 18.05.2013 г. по адм.д. № 6478/2013 г. на ВАС, с което е отменено Решение № 2638-МИ от 15 май 2013 г. на ЦИК за отказ за регистрация на политическа партия „Българска социалдемокрация" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г., като съобрази, че съгласно протокола от проведено на 18 май 2013 г. съдебно заседание партията е представила актуализирани удостоверения за актуално правно състояние от СГС и за внесени финансови отчети от Сметната палата, на основание чл. 90, ал. 3 във връзка с чл. 89, ал. 3 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" за участие в частичния избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.05.2013 в 13:35 часа

Всички решения