Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2664-МИ/20.05.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2664-МИ
София, 20.05.2013

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане начастичен избор за кмет на община Варна, област Варна, насрочен на 30 юни 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 280, т. 11 от Изборния кодекс и Указ № 86 от 7 май 2013 г. на Президента на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  ОИК - Варна, за произвеждане на частичен избор за кмет на община Варна, област Варна, на 30 юни 2013 г., както и за предаване на изборните книжа, включително и за втори тур, за времето от 21 май 2013 г. до 7 дни след окончателното приключване на избора, както следва:

Председател 675 лева
Заместник-председател 607 лева
Секретар 607 лева
Член 574 лева

 

2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Варна, област Варна, както следва:

Председател 32 лева
Заместник-председател 30 лева
Секретар 30 лева
Член 28 лева

 

3. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 2 от настоящото решение.

4. Възнагражденията на ОИК и СИК са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 20.05.2013 в 13:36 часа

Всички решения