Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 637-ПВР/МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 637-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кричим, област Пловдив, назначена с Решение № 166-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-461/29.08.2011 г. от Ангел Анев, общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК в община Кричим: на мястото на Светослав Ангелов Миндов да бъде назначена досегашният член Диана Павлова Битова и на мястото на Диана Павлова Битова - досегашен член, да бъде назначена Райна Тодорова Малинова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Райна Тодорова Малинова, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Райна Тодорова Малинова и пълномощно на името на Ангел Костадинов Анев и Елена Христова Недева.
На основание чл. 26, ал. 1, 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кричим, област Пловдив, Светослав Ангелов Миндов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кричим, област Пловдив, Диана Павлова Битова, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кричим, област Пловдив, Райна Тодорова Малинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:48 часа

Всички решения