Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 638-ПВР/МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 638-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Чавдар, Софийска област, назначена с Решение № 332-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-447/26.08.2011 г. от кмета на община Чавдар, Софийска област, за промени в състава на общинска избирателна комисия в община Чавдар, Софийска област. Към предложенията са приложени молби от: Жулиета Колева Петкова - секретар на ОИК; Ненка Жетова Шенкова - член на общинската избирателна комисия и Десислава Михайлова Стоянова - член на общинската избирателна комисия, предложение от „Коалиция за България" за назначаване на нов секретар Димитър Димитров Антонов, ЕГН ..., и нов член на комисията - Йордан Пенчев Филчев, ЕГН ..., предложение от ПП „НДСВ" за назначаване на нов член на комисията - Георги Георгиев Байловски, ЕГН ..., декларации по чл. 16, ал. 2 от Димитър Димитров Антонов, Георги Георгиев Байловски и Йордан Пенчев Филчев, копия от дипломи за завършено висше образование на Димитър Димитров Антонов и Йордан Пенчев Филчев и уверение на Георги Георгиев Байловски.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Жулиета Колева Петкова.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Ненка Жекова Шентова.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Десислава Михайлова Стоянова.
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Димитър Димитров Антонов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Йордан Пенчев Филчев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Чавдар, Софийска област, Георги Георгиев Байловски ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:49 часа

Всички решения