Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 639-ПВР/МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 639-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, назначена с Решение № 287-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-430/25.08.2011 г. от Д. Кадиев - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Момчилград, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Момчилград, като на мястото на Айше Юксел Али - член на ОИК, да бъде назначена Сениха Ахмед Али, на мястото на Миглена Пламенова Петрова - член на ОИК, да бъде назначена Емине Реджеб Реджеб. Към предложението са приложени: заявление от Миглена Пламенова Петрова и молба от Айше Юксел Али за освобождаването им като членове на ОИК по лични причини; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Сениха Ахмед Али и Емине Реджеб Реджеб.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Айше Юксел Али, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Миглена Пламенова Петрова, ЕГН ...
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Сениха Ахмед Али, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Момчилград, област Кърджали, Емине Реджеб Реджеб, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:50 часа

Всички решения