Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 640-ПВР/МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 640-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Вълчидол, област Варна, назначена с Решение № 392-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-470/29.08.2011 г. от директора на дирекция ГРАО в община Вълчидол с приложено предложение от упълномощени представители на „Синята коалиция" за промяна в състава на ОИК в община Вълчидол, област Варна, с което се предлага да бъде освободена Стоянка Жекова Радева - член на комисията, и на нейно място да бъде назначена Лилияна Христова Златева. Към писмото са приложени и: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лилияна Христова Златева, ЕГН .... Допълнително на 01.09.2011 г. е получено заявление от Стоянка Жекова Радева и е приложено към преписката.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Вълчидол, област Варна, Стоянка Жекова Радева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вълчидол, област Варна, Лилияна Христова Златева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:52 часа

Всички решения