Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 642-ПВР/МИ/01.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 642-ПВР/МИ
София, 01.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Тополовград, област Хасково, назначена с Решение № 427-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-471/29.08.2011 г. от Ивелина Величкова Браткова-Гуглева - пълномощник на ПП „ДПС" в община Тополовград, област Хасково, за промени в състава на общинска избирателна комисия в община Тополовград, област Хасково. Към предложението е приложено: заявление от Павлина Пеева Панова - секретар на ОИК за освобождаване от състава на ОИК в община Тополовград и предложение за назначаване на нейното място на Валентина Кирилова Марийчева, като секретар на ОИК.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-511/01.09.2011 г. от Мария Желязкова Атанасова - пълномощник на ПП „ГЕРБ" в община Тополовград, област Хасково, за промени в състава на общинска избирателна комисия в община Тополовград, област Хасково. Към предложението е приложено: молба от Димитринка Ангелова Караиванова - член на ОИК за освобождаване от състава на ОИК в община Тополовград и предложение за назначаване на нейното място на Диана Любомирова Кехайова-Иванова, като член на ОИК.
Приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от Валентина Кирилова Марийчева и копие от диплома за завършено висше образование.
Приложени са декларация по чл. 16, ал. 2 от Диана Владимирова Кехайова-Иванова и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Павлина Пеева Панова, ЕГН ....
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Димитринка Ангелова Караиванова, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Валентина Кирилова Марийчева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Тополовград, област Хасково, Диана Любомирова Кехайова-Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 01.09.2011 в 21:54 часа

Всички решения