Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 780-ПВР/МИ/15.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 780-ПВР/МИ
София, 15.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, назначена с Решение № 289-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-607/14.09.2011 г. от Бойчо Биволарски - упълномощен представител на Коалиция за България за община Стара Загора, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Румен Василев Василев да бъде назначена Богдана Стефанова Димитрова. Предложението е придружено от молба от Румен Василев Василев за освобождаването му като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Богдана Стефанова Димитрова и копие от пълномощно от Сергей Станишев на Бойчо Биволарски.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Румен Василев Василев и анулира издаденото му удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Стара Загора, област Стара Загора, Богдана Стефанова Димитрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 15.09.2011 в 20:51 часа

Всички решения