Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1775-ПВР/МИ/17.04.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1775-ПВР/МИ
София, 17.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Съединение, област Пловдив, назначена с Решение № 145-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-868 от 10.04.2012 г. от  Стоил Райчев - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" в община Съединение, област Пловдив, във връзка с решение № 232 от 06.04.2012 г. на ОИК - Съединение, община Пловдив, с предложение до ЦИК за предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председателя на ОИК - Съединение Емилия Славчева Халачева на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс поради допуснати три поредни отсъствия по неуважителни причини от заседания. Приложени са протоколи от последните три заседания, в т. ч. и от заседанието на 6 април 2012 г., на което е взето горепосоченото решение № 232 с описания мотив   и получената информация, че лицето е извън страната. Приложена е и декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Надка Стоянова Костадинова, която се предлага да бъде назначена на мястото на Емилия Славчева Халачева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 и във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Съединение, област Пловдив, Емилия Славчева Халачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Съединение, област Пловдив, Надка Стоянова Костадинова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.04.2012 в 20:43 часа

Всички решения