Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Съобщение 22.11.2012

За пореден път Централната избирателна комисия е превърната в удобна мишена на политическо недоволство. Комисията не е политически орган и с приеманите решения и методически указания не обслужва интересите на политическите партии и коалиции. ЦИК прилага законите, както са приети от Народното събрание, дори и когато има неясни разпоредби или липсва детайлна регламентация на въведените правни институти.

ЦИК е поставена в тежки условия да организира националния референдум, насрочен на 27 януари 2013 г., като прилага непълни и недостатъчно ясни текстове, които се съдържат в Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, без да намира достатъчно опора и в разпоредбите на Изборния кодекс, който се прилага за неуредените въпроси.

В осъществяване на своята дейност ЦИК приема и протоколни решения. Те са отдавна и добре познатите в правото. Всички решения на ЦИК могат да бъдат обжалвани по съдебен ред (вж Решение № 4/ 2011 г. на Конституционния съд, Раздел ІV). Действията на ЦИК не са оставени без съдебен контрол. Решенията се вземат с мнозинство от две трети, което е допълнителна гаранция, че по никакъв начин ЦИК не може да обслужва която и да е полическа сила.

В рамките на своите правомощия ЦИК предприема всички необходими действия за организирането и произвеждането на националния референдум на 27 януари 2013 г. и уверява българските граждани, че той ще бъде произведен при гарантиране на техните права.