Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2466-ПВР/МИ/03.10.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2466-ПВР/МИ
София, 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-1115 от 02.10.2015 г. от Гинче Димитрова Караминова - упълномощен представител на партия ПП„ГЕРБ", за промени в ОИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на Атанас Иванов Качаков - назначен с Решение № 2006-ПВР/МИ от 22.08.2011 г. на ЦИК като член на комисията, да бъде назначен Сашо Асенов Гешев. Предлага се също така на мястото на освободения с Решение № 2353-ПВР/МИ от 25.09.2015 г. на ЦИК, Йордан Кирилов Кожухаров като зам.-председател на ОИК - Пазарджик, да бъде назначен Христо Николов Вълков. Към искането са приложени: заявление от Атанас Иванов Качаков за освобождаване като член на ОИК - Пазарджик, декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от диплома за завършено висше образование и лична карта на Сашо Асенов Гешев. Приложени са също така декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Христо Николов Вълков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 82, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Атанас Иванов Качаков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Сашо Асенов Гешев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Пазардижик, област Пазарджик, Христо Николов Вълков, ЕГН ...

На назначените зам.-председател и член на ОИК - Пазарджик да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател:

Ивилина Алексиева

Секретар:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.10.2015 в 22:22 часа

Всички решения