Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Съобщение 14.12.2012

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с изказани от трибуната на Народното събрание на 12 и 13 декември 2012 г. упреци към дейността на ЦИК по повод произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия изразява следното становище:

Изборният кодекс установява надежден механизъм и засилен обществен контрол по време на преброяването на гласовете и не позволява подмяна на вота на българския гласоподавател. Кодексът е въвел достатъчно гаранции за достоверното оповестяване на вота, част от които е неговата повторна проверка от ЦИК.

Централната избирателна комисия въвежда повторно всички данни от протоколите на секционните избирателни комисии, съобразно извършеното преброяване на гласовете и отчитането на данните от гласуването.

Данните от секционните протоколи се въвеждат първоначално от СИК под прекия контрол на ОИК чрез екип на преброителя, а след това се въвеждат още веднъж от друг екип под надзора на ЦИК. Когато липсват различия между първоначално и повторно въведените данни от гласуването, ЦИК отразява изборните резултати по секции така, както те са били записани в протоколите на секционните избирателни комисии.

На Централната избирателна комисия са възложени правомощия да сравни въведените данни и при наличието на разлики и на очевидни фактически грешки да се произнесе с решение за окончателните числови данни за всеки от случаите. След обстойна проверка и задълбочен анализ на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката ЦИК е приела Решение № 1384 от 28.10.2011 г.

ЦИК не извършва корекции върху протоколите на секционни избирателни комисии, които са основа за определяне на изборния резултат.

Резултатите от гласуването се публикуват в бюлетин на Централната избирателна комисия.

Въведените в Изборния кодекс изисквания задължават в секционния протокол да намерят място и т.нар. „недействителни бюлетини" по чл. 180, 181 и чл. 201, ал. 2 от ИК, които не са част от гласовете, тъй като не са намерени в изборната урна. Това са бюлетини, показани от гласоподаватели как са гласували, заснети с технически средства и сгрешени, но непуснати в изборната урна. Те не се отразяват изобщо върху определянето на изборния резултат.

Цитираните в пленарна зала при обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс единадесет „фрапиращи несъответствия" представляват въведени от секционните избирателни комисии в протоколите записи по т. 6 - броя на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (показване начина на гласуване), който за първи път е въведен със Закона за измнение и допълнение на вече отменения Закон за избиране на народни представители (обн., ДВ, бр. 31/2009 г., в сила от 24.04.2009 г.)

Централната избирателна комисия, след като извърши съпоставка на протоколите, изготвени от СИК, спрямо данните, отразени в бюлетина на ЦИК и върху електронния носител (приложен CD към Бюлетина), както и в интернет страницата на ЦИК за резултатите от президентските избори, не установи различия.

В протокола на СИК № 030603248, община Варна, район 03, секция № 248 е отразено, че броят на гласувалите според подписите в избирателния списък (т. 5 от секционния протокол) е 479. Броят на намерените в избирателната урна бюлетини (т. 18) е също 479, от които действителните бюлетини (т. 25) е 477, а недействителните (т. 24) е 2. Сборът на действителните и недействителните бюлетини съответства на записите по т. 18. При въвеждане на същия протокол в ЦИК числото 479 е било записано в позиция брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (т. 6), вместо в позиция по т. 5, където е записано 0. При анализа несъответствието е отстранено и коректно отразено в Бюлетина, съобразно извършеното от СИК преброяване. На стр. 229 от Бюлетина са посочени данните от първоначалното въвеждане в РИК, така и данните от повторното въвеждане в ЦИК. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен пред ОИК (вж. обяснение на стр. 82 от Бюлтетина относно използваните символи: *, &, #, буквите „ц" и „о").

В протокола на СИК № 030604295, община Варна, район 04, СИК 295 (стр. 232 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 274, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 274, брой на действителните гласове (т. 25) - 57 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 217. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото по т. 24 - недействителните бюлетини, намерени в избирателната урна, е записано още веднъж и на позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 050900012, община Видин, СИК № 012 (стр. 321 от Бюлетина)Ч е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 316, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 316, брой на действителните гласове (т. 25) - 313 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 3. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. В позиция по т. 6 - показване начина на гласуване е записано числото 313, което се повтаря в позиция по т. 25 (броя на действителните гласове) и се касае за явна фактическа грешка.

В протокола на СИК № 153700038, област Плевен, община Червен бряг (стр. 685 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 286, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 286, брой на действителните гласове (т. 25) - 244 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 42. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Числото по т. 5 още веднъж е било нанесено и в следващата позиция от секционния протокол по т. 6 - показване начина на гласуване, което е очевидна фактическа грешка.

Същите са случаите и в следващите секции:

В протокола на СИК № 162206054, община Пловдив, район 06 (стр. 746 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 331, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 331, брой на действителните гласове (т. 25) - 314 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 17. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Сумата от действителните гласове, съобразно разпределението по кандидатски листи, отговаря на числото по т. 25. Прави впечатление, че числото по т. 5 - брой на гласувалите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224604027, Столична община, район „Оборище" - 04, СИК № 027 (стр. 22, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 356, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 356, брой на действителните гласове (т. 25) - 352 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 4. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18. Числото по т. 5 - брой на гласувалите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии. Същите са случаите със секции.

В протокола на СИК № 224610014, Столична община, район Триадица - 10, СИК № 014 (стр. 43, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 315, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 315 брой на действителните гласове (т. 25) - 311 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 4. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 25 - брой на действителните гласове е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224615055, Столична община, район Младост - 15, СИК № 055 (стр. 63-64, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 442, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 442 брой на действителните гласове (т. 25) - 431 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 11. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224615077, Столична община, район „Младост" - 15, СИК № 077 (стр. 64-65, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 333, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 333 брой на действителните гласове (т. 25) - 332 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 1. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6. - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224619087, Столична община, район „Люлин" - 19, СИК № 087 (стр. 81-82, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 294, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 294, брой на действителните гласове (т. 25) - 291 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 3. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. Числото по т. 5 - брой на избирателите според подписите е нанесено още веднъж в позиция по т. 6 - бюлетини с показване начина на гласуване по чл. 180 от ИК, които не се намират в избирателната урна и не формират изборен резултат. Повторният запис по т. 6 се дължи на очевидна фактическа грешка при попълването на секционния протокол. Тази очевидна фактическа грешка ЦИК не може да отстрани, тъй като няма право да нанася корекции върху съставени протоколи от секционни избирателни комисии.

В протокола на СИК № 224611006, Столична община, район „Красна поляна" - 11, СИК № 006 (стр. 46-47, том 2 от Бюлетина) е записано: брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателния списък (т. 5) - 162, брой на намерените бюлетини в избирателната урна (т. 18) - 162 брой на действителните гласове (т. 25) - 162 и брой на недействителните гласове (т. 24) - 0. Сборът на действителните и недействителните бюлетини отговаря на записа по т. 18 и по т. 5. При повторното въвеждане на данните от секционния протокол в ЦИК за позицията по т. 24 е посочено числото 136, което не е прието в окончателните резултати, съответстващи на записите на секционния протокол. Изрично в Бюлетина е отбелязано, че протоколът е приет във вида, в който първоначално е бил въведен пред ОИК. На позиция по т. 6 се съдържа запис на числото 67.