Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 799-ПВР/МИ/16.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 799-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Рила, област Кюстендил, назначена с Решение № 182-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-574/09.09.2011 г. от Георги Кабзималски - кмет на община Рила и предложение от Иван Захариев Владимиров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Рила, област Кюстендил. Предлага се на мястото на члена на комисията Надежда Кирилова Иванова да бъде назначена Иваничка Гатева Бачева. Към предложението са приложени: заявление от Надежда Кирилова Иванова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Иваничка Гатева Бачева.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-622/16.09.2011 г. от Георги Кабзималски - кмет на община Рила и предложение от Ефтиде Хюсеин Зърбаш - упълномощен представител на ПП „ДПС", за промени в ОИК - Рила, област Кюстендил. Предлага се на мястото на члена на комисията Ваньо Стоянов Велинов да бъде назначена Лилия Асенова Ортакчийска. Към предложението са приложени: заявление от Ваньо Стоянов Велинов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Лилия Асенова Ортакчийска; пълномощно на името на Ефтиде Хюсеин Зърбаш - преупълномощен представител на ПП „ДПС" - Рила, и пълномощно от Емил Венев Атанасов - председател на областен съвет на ПП „ДПС", област Кюстендил.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Надежда Кирилова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Ваньо Стоянов Велинов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Лилия Асенова Ортакчийска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Рила, област Кюстендил, Иваничка Гатева Бачева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 16.09.2011 в 21:11 часа

Всички решения