Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 820-МИ/17.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 820-МИ
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 75/12.09.2011 г. на ОИК в община Угърчин, област Ловеч

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 885 от 16.09.2011 г. от Петко Колев Петков, представляващ инициативен комитет за регистрация на Пенка Найденова Банова за независим кандидат за кмет на кметство с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч срещу решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК - Угърчин, с което е заличена регистрацията на инициативния комитет. Жалбата е адресирана до ВАС чрез ЦИК. С определение 11528/16.09.2011 г. ВАС я оставя без разглеждане и я изпраща по подведомственост на ЦИК.
Обжалваното решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК -Угърчин е взето на 12.09.2011 г. е обявено същия ден в 16.35 ч. От този момент тече и срокът за обжалването му по чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от ИК. Към 16.09.2011 г., когато е подадена жалбата срокът е изтекъл, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Петко Колев Петков, представляващ инициативен комитет за регистрация на Пенка Найденова Банова за независим кандидат за кмет на кметство с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч срещу решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК - Угърчин.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:35 часа

Всички решения