Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 822-ПВР/17.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 822-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ", подписано от Господин Тончев Тонев в качеството на представляващ партията, заведено под № 18 на 17 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: протокол от заседание на Съвета на общността на ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ" от 10.06.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Андрей Иванов Чорбанов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"; пълномощно от Ангел Бойчев Мирчев на Господин Тончев Тонев.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Андрей Иванов Чорбанов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Ангел Бойчев Мирчев, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:37 часа

Всички решения