Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 826-ПВР/МИ/17.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 826-ПВР/МИ
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, назначена с Решение № 374 -ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-626/17.09.2011 г. от Теодора Стефанова Тодорова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на члена на ОИК Недялка Филипова Пасинова да бъде назначен Петър Ванчев Петров. Предложението е придружено от молба от Недялка Филипова Пасинова за освобождаването й като член на ОИК по обективни причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Ванчев Петров; копия от пълномощни - 2 бр.
Постъпило е предложение с вх. № ОИК-631/17.09.2011 г. от Теодора Стефанова Тодорова - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", община Минерални бани, област Хасково, да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, като на мястото на председателя на ОИК Таня Трендафилова Захариева да бъде назначена Милена Миткова Петкова - досегашен член на ОИК, на нейно място да бъде назначена Силвия Иванова Стаматова-Маркова. Предложението е придружено от заявление от Таня Трендафилова Захариева за освобождаването й като председател на ОИК по лични причини, декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Силвия Иванова Стаматова-Маркова; копия от пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Таня Трендафилова Захариева и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Недялка Филипова Пасинова и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г..
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Милена Миткова Петкова, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Минерални бани, област Хасково, Силвия Иванова Стаматова-Маркова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:42 часа

Всички решения