Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 859-ПВР/МИ/20.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 859-ПВР/МИ
София, 20.09.2011

ОТНОСНО:  допълване на решение поради допусната техническа грешка в Решение № 835-ПВР/МИ от 19 септември 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 835-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. за промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, като е пропуснат текстът в диспозитива на решението за освобождаване на члена на ОИК - Попово, Йоана Тодорова Вълчева, ЕГН ...
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


Допълва диспозитива на Решение № 835-ПВР/МИ от 19 август 2011 г., както следва:
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Йоана Тодорова Вълчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 20.09.2011 в 22:17 часа

Всички решения