Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 860-ПВР/МИ/20.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 860-ПВР/МИ
София, 20.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, назначена с Решение № 331-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-636/19.09.2011 г. от упълномощения представител на ПП "ГЕРБ" в община Цар Калоян, Хинко Тихомиров Хинков да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, като на местата на Атанаска Стоилова Радева и Глория Тихомирова Хинкова от квотата на ПП "ГЕРБ", подали молби за освобождаване, да бъдат назначени Стоилка Ганева Колева, ЕГН ..., и Павлина Иванова Кившанова, ЕГН .... Предложението е придружено от декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от личните карти и копия от дипломите за висше образование на Стоилка Ганева Колева и Павлина Иванова Кившанова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Атанаска Стоилова Радева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Глория Тихомирова Хинкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Стоилка Ганева Колева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Павлина Иванова Кившанова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 20.09.2011 в 22:18 часа

Всички решения