Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 875-ПВР/МИ/21.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 875-ПВР/МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 779-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 779-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. за промяна в състава на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, както следва: в мотивите е изписано, че е представено копие от дипломата за завършено висше образование на Богдана Стефанова Димитрова вместо на Живко Тенчев Желев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 779-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г., като в мотивите на решението думите „копие от дипломата за завършено висше образование на Богдана Стефанова Димитрова" да се четат: „копие от дипломата за завършено висше образование на Живко Тенчев Желев".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:18 часа

Всички решения