Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 880-МИ/21.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 880-МИ
София, 21.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ”, представлявана от председателя Яне Георгиев Янев, срещу решение № 67 от 17.09.2011 г. на ОИК – Борино, област Смолян

Постъпила е жалба вх. № 993 от 20.09.2011 г. от ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", представлявана от председателя Яне Георгиев Янев, срещу решение № 67 от 17.09.2011 г. на ОИК - Борино, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Борино, област Смолян, като е издадено указание за отстраняване на пропуски на основание чл. 127, ал. 1 от ИК и със срок на изпълнение до 17.09.2011 г., 17,00 ч. Мотивите за направения отказ в решение № 67 на ОИК - Борино, са, че не е представено решение от централното ръководство на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" по чл. 126, ал. 1 за издигане на кандидатски листи за общински съветници в община Борино.
В жалбата се излагат подробни съображения във връзка с Решение на ЦИК № 520-МИ от 24 август 2011 г., както и на чл. 126, ал. 1 от ИК. Извън посочените в жалбата основания към преписката, изпратена от ОИК - Борино, се намира и решение с ясно отбелязване, че е внесено на 19.09.2011 г. в 9,30 ч. от Реджеп Дряна и че същото е прието с подпис от Е. Данаджиева. От решението по безспорен начин е видно, че общинското ръководство на ПП „РЗС" в община Борино е упълномощило председателя на общинското ръководство Реджеп Халил Дряна с правото да регистрира кандидати и кандидатски листи в ОИК - Борино, в т.ч. да подписва като представляващ „РЗС" предложенията на партията и всички други документи, свързани с регистрацията на кандидатите.
Тъй като решението с всички изискуеми документи е внесено в срока за регистрация на кандидатските листи, ОИК - Борино, е следвало да регистрира кандидатската листа.
Жалбата е подадена в срок по чл. 33, ал. 3 от ИК и като такава се явява допустима, а разгледана по същество е основателна.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а", чл. 127, ал. 3 и във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 67 от 17.09.2011 г. на ОИК - Борино, с което е отказана регистрация на кандидатска листа за общински съветници в община Борино, област Смолян, на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
УКАЗВА на ОИК - Борино, да регистрира кандидатска листа за общински съветници в община Борино, област Смолян, на ПП „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 21.09.2011 в 22:27 часа

Всички решения