Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 928-МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 928-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалби от Йордан Минев Йорданов – упълномощен представител на ПП „Ред, законност и справедливост” (РЗС) за община Разград, срещу решения № 174 от 20.09.2011 г., № 169 от 20.09.2011 г. и № 171 от 20.09.2011 г. на ОИК – Разград, област Разград

Постъпили са жалби с вх. № М-48 от 22.09.2011 г. срещу решение № 174 от 20.09.2011 г.; вх. № М-49 от 22.09.2011 г. срещу решение № 169 от 20.09.2011 г.; с вх. № М-59 от 23.09.2011 г. срещу решение № 171 от 20.09.2011 г. от Йордан Минев Йорданов - упълномощен представител на ПП „Ред, законност и справедливост" (РЗС) за община Разград, с пълномощно № РК-168 от 12.09.2011 г.
С решение № 174 от 20.09.2011 г. ОИК - Разград, е отказала регистрация на кандидата за кмет на кметство с. Раковски, община Разград, издигнат от ПП „Ред, законност и справедливост" - Алиосман Хюсеин Топал, на основание чл. 126, ал. 1 и 3 от ИК без в решението да са посочени каквито и да било мотиви за постановения отказ.
С решение № 169 от 20.09.2011 г. ОИК - Разград, е извършила регистрация на 13 кандидати от кандидатска листа за общински съветници на ПП „Ред, законност и справедливост" на основание чл. 33, ал. 1, т. 15, чл. 20, ал. 2 и чл. 126, ал. 2 и § 10 от ПЗР на ИК и със същото решение е отказала регистрацията на пет от предложените кандидати за общински съветници на основание чл. 126, ал. 1 и 3 от ИК, а именно записаните под № 10 Адил Алиосманов Сюлейманов; под № 14 Хасан Ерсин Ахмед; под № 15 Пресиян Асенов Стоилов; под № 17 Васил Митев Димов и под № 18 Севджан Ердинч Ахмед, без да сочи мотиви за постановения отказ.
С решение № 171 от 20.09.2011 г. ОИК - Разград, е отказала регистрация на кандидата за кмет на кметство с. Топчии, община Разград, предложен от ПП „Ред, законност и справедливост", Петър Николаев Петров, като сочи, че са налице изискуемите документи, но декларацията по чл. 126, ал. 1, т. 3 от ИК е некоректно попълнена.
И трите жалби с вх. № М-48 от 22.09.2011 г. срещу решение № 174 от 20.09.2011 г.; вх. № М-49 от 22.09.2011 г. срещу решение № 169 от 20.09.2011 г.; с вх. № М-59 от 23.09.2011 г. срещу решение № 171 от 20.09.2011 г. са подадени от Йордан Минев Йорданов - редовно упълномощен представител на ПП „Ред, законност и справедливост" (РЗС) за община Разград, с пълномощно № РК-168 от 12.09.2011 г. и в изискуемия от ИК срок, поради което се явяват процесуално допустими.
Разгледани по същество жалбите са основателни и следва да бъдат уважени. Видно от приложения към преписките регистър на ОИК - Разград, в графа „Забележки" е отбелязано, че са дадени указания по телефона, без да е цитирано на кого са дадени и какви точно указания са дадени, без да са посочени часът и датата, когато са дадени тези указания.
Посочените правни основания за взимане на цитираните решения не кореспондират с нормите на чл. 127 от ИК. Решенията на общинската избирателна комисия не са мотивирани.
Предвид горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решения № 174 от 20.09.2011 г., № 169 от 20.09.2011 г. и № 171 от 20.09.2011 г. на ОИК - Разград, област Разград.
УКАЗВА на ОИК - Разград, област Разград, да постанови нови решения, с които да извърши регистрация на кандидатите за общински съветници, за които е постановила отказ, и за кметове на кметства в с. Раковски и с. Топчии в община Разград, област Разград, предложени от ПП „РЗС", за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. при спазване на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:46 часа

Всички решения