Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 929-МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 929-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Христина Димитрова Йотова, с постоянен адрес Долно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, срещу решениe № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК в община Горна Малина

Постъпила е жалба с вх. № М-59 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Христина Димитрова Йотова, регистрирана като кандидат за общински съветник с кандидатска листа на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", срещу решениe № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК - Горна Малина, с което е отказано анулиране на регистрацията на Христина Димитрова Йотова, като кандидат за общински съветник в кандидатската листа на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С молба с вх. № 12 от 20.09.2011 г. Христина Димитрова Йотова е поискала да бъде заличена от листата за общински съветници и кметове, регистрирана с решение № 44 от 19.09.2011 г., като е посочила лични причини. Жалбоподателката твърди, че от предварителни разговори с представители на ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" е останала с впечатление, че ще бъде техен кандидат за кмет на кметство. Твърди, че въпреки ясно изразената й воля и без съгласието й е била вписана в листата за общински съветници от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ". След извършената служебна проверка на документите приложени от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" представлявана от Иван Методиев Генков въз основа на което е издадено решение № 44 от 19.09.2011 г. на ОИК - Горна Малина, е видно, че е приложено саморъчно попълнено и подписано заявление от молителката, с което същата е дала съгласие да бъде регистрирана, като кандидат за общински съветник в община Горна Малина от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".
Жалбата е подадена в срок и е допустима, но разгледана по същество неоснователна.
Правилно ОИК - Горна Малина, със свое решение № 54 от 20.09.2011 г. е отказала да анулира регистрацията на Христина Димитрова Йотова, като кандидат за общински съветник на основание лична молба, тъй като посочените в нея лични причини не попадат в хипотезата на чл. 127, ал. 5 от ИК - изпадане в „трайна невъзможност" или „смърт". В правомощията на ОИК разписани в чл. 33 от ИК не се предвижда анулиране на направена вече регистрация.
На основание чл. 33, ал. 3 във връзка чл. 127, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Христина Димитрова Йотова, срещу решение № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК - Горна Малина, с което се отказва заличаването й от листата за общински съветници от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", като неоснонователна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:47 часа

Всички решения