Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 930-МИ/26.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 930-МИ
София, 26.09.2011

ОТНОСНО:  жалба срещу отказ за регистрация на МИЛЕН ПЕТРОВ НИКОЛОВ като кандидат за кмет на кметство с.Безмер, община Тервел

Постъпила е жалба с вх. № М-64/23.09.2011 г. от Иван Димитров Иванов, упълномощен представител на ПП "Земеделски Народен Съюз", срещу решение № 117 от 20.09.2011г. на ОИК - Тервел, с което е отказано на Милен Петров Николов да бъде регистриран като кандидат за кмет на кметство с. Безмер, община Тервел, в кандидатска листа за кмет на кметство, предложена от ПП "Земеделски Народен Съюз". Към жалбата са приложени: решение № 8 от Постоянното присъствие на ПП "Земеделски Народен съюз" с предложение за издигане на Милен Петров Николов за кандидат за кмет на кметство с. Безмер; пълномощно от представляващия партията в полза на Иван Димитров Иванов; предложение за регистриране на кандидат за кмет на кметство от ПП "Земеделски Народен Съюз" (Приложение № 43 от изборните книжа); декларация от Милен Петров Николов по чл. 126, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 122, ал. 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 56 от изборните книжа); декларация от Милен Петров Николов по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви "а" и "б"ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК (Приложение № 53 от изборните книжа); заявление от Милен Петров Николов по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК (Приложение № 49 от изборните книжа) и собственоръчно написано и подписано заявление от кандидата Милен Петров Николов, че същият "желае да бъде отписан от списъка на кандидатите за общински съветници от политическа партия БСП". Заявлението е с входящ № 26/20.09.2011 г.
Жалбата е подадена в срока по чл. 33, ал. 3 от ИК от надлежно упълномощено лице и като такава, се явява допустима, но разгледана по същество, е неоснователна.
От представените към преписката решения на ОИК -Тервел, и документи е видно, че общинската избирателна комисия със свое решение № 110 от 17.09.2011 г. е регистрирала кандидатска листа за общински съветници в гр. Тервел по предложение на ПП "Българска социалистическа партия". В решението под № 17 е регистриран Милен Николов Петров. Към решението са приложени всички изискуеми по чл. 126, ал. 1 от ИК и Решение № 520 -МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК документи за кандидата Милен Петров Николов. Решението е обявено на 17.09.2011 г. и още при подаването на искането на кандидата "да бъде отписан" е влязло в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба срещу решение № 117 от 20.09.2011 г., с което ОИК - Тервел, е постановила отказ да регистрира Милен Петров Николов като кандидат за кмет на кметство с. Безмер в кандидатската листа за кмет на кметство, предложена от ПП "Земеделски Народен Съюз", за участие в изборите за кметове на кметства на 23 октомври 2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 26.09.2011 в 22:49 часа

Всички решения