Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 931-МИ/27.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 931-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Йордан Тодоров Гергов – кандидат за общински съветник от ПП ”ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ”, срещу решение № 54 от 20.09.2011 г. на ОИК – Мездра, област Враца

Постъпила е жалба с вх. № М-65 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Йордан Тодоров Гергов - кандидат за общински съветник от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", срещу решение № 54 от 20.09.2011г. на ОИК - Мездра, област Враца, с което е постановен отказ за регистрация на жалбоподателя за участие в изборите като кандидат за общински съветник от листата на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. В жалбата са развити основания за незаконосъобразност на обжалваното решение по съображения, които са подробно изложени в жалбата.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество, същата е неоснователна.
С решение № 54 от 20.09.2011 г. ОИК - Мездра, е отказала да регистрира жалбоподателя Йордан Тодоров Гергов в кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., предложена от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", тъй като същият вече е бил регистриран като кандидат за кмет на община Мездра по предложение на „Коалиция за община Мездра". За да постанови така обжалваното решение, Общинската избирателна комисия се е позовала на разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от Изборния кодекс т. 19 на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК.
Съгласно разпоредбата на чл. 122, ал. 4 от ИК кандидатът за кмет на партия или коалиция от партии може да бъде и кандидат за общински съветник само на същата партия или коалиция от партии. В настоящия случай, видно от представеното към административната преписка решение № 28 от 15.09.2011г. на ОИК - Мездра, жалбоподателят Йордан Тодоров Гергов е бил регистриран като кандидат за кмет на община Мездра в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., но по предложение на друга политическа сила - местната коалиция „Коалиция за община Мездра". Тоест налице е формална пречка по смисъла на чл. 122, ал. 4 от ИК и т. 19 на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК жалбоподателят да бъде регистриран като кандидат за общински съветник по предложение на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", след като вече е бил регистриран като такъв за кмет на община Мездра по предложение на друга политическа партия или коалиция от партии. Без значение в случая се явява обстоятелството, че ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" е същевременно и участник в местната коалиция, която вече е предложила жалбоподателя като кандидат за кмет, тъй като те са отделни правни субекти по смисъла на Изборния кодекс. По изложените съображения следва да се приеме, че действително е била налице пречката по чл. 122, ал. 4 от ИК жалбоподателят Йордан Тодоров Гергов да бъде регистриран като кандидат за общински съветник от листата на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" и като е постановила обжалвания отказ, ОИК в община Мездра е действала правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 122, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-65 от 23.09.2011 г. на ЦИК от Йордан Тодоров Гергов - кандидат за общински съветник от ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", срещу решение № 54 от 20.09.2011г. на ОИК - Мездра, област Враца, с което е постановен отказ за регистрация на жалбоподателя за участие в изборите като кандидат за общински съветник от листата на ПП "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:24 часа

Всички решения