Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 933-МИ/27.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 933-МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Огнян Петков Пешков – представляващ местна коалиция „Демократична Левица”, срещу решение № 74 от 22.09.2011 г. на ОИК - Севлиево

Постъпила е жалба по факс с вх. № М-85 от 24.09.2011 г. от Огнян Петков Пешков - представляващ местна коалиция „Демократична Левица", срещу решение № 74 от 22.09.2011 г. на ОИК - Севлиево, с което е определен съставът на секционните избирателни комисии в община Севлиево.
В жалбата се твърди, че с обжалваното решение се нарушава Изборният кодекс и се излагат подробни съображения за това.
По силата на чл. 35, ал. 3 от ИК при определяне на състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на изборния район се запазва съотношението между партиите и коалициите от партии, представени в ЦИК. Това са парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и ПП „Национално движение за стабилност и възход". Местна коалиция „Демократична Левица" не е парламентарно представена, не е представена в ЦИК и няма своя квота в състава на секционните избирателни комисии, назначавани от ОИК - Севлиево. Предвид това тя няма правен интерес да обжалва решението на ОИК - Севлиево, с което се определя съставът на секционните избирателни комисии.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Огнян Петков Пешков - представляващ местна коалиция „Демократична Левица", срещу решение № 74 от 22.09.2011 г. на ОИК - Севлиево.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:27 часа

Всички решения