Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 939-ПВР/МИ/27.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 939-ПВР/МИ
София, 27.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борово, област Русе, назначена с Решение № 199-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-680/26.09.2011 г. от Валентин Панайотов Великов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Борово, област Русе. Предлага се на мястото на Мариана Петкова Георгиева и на мястото на Росица Йорданова Кънева като членове на ОИК - Борово, да бъдат назначени Кою Стоянов Коев и Искра Божидарова Русинова. Към предложението са приложени: заявления от Мариана Петкова Георгиева и Росица Йорданова Кънева за освобождаването им като членове на ОИК, декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от документи за самоличност; диплома за завършено висше образование на Кою Стоянов Коев и уверение № 333 от 05.07.2011 г., издадено от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" за завършено висше образование от Искра Божидарова Русинова, както и пълномощно на името на Пламен Дулчев Нунев и пълномощно на името на Валентин Панайотов Великов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Мариана Петкова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борово, област Русе, Росица Йорданова Кънева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 8 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Кою Стоянов Коев, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борово, област Русе, Искра Божидарова Русинова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 07:33 часа

Всички решения