Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 968-МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 968-МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ”, против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК – Перник, област Перник

Постъпила е жалба с вх. № М-164/28.09.2011 г. от Иво Петров, областен координатор на ПП „ГЕРБ", против решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта му с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК - Перник, е взето на базата на удостоверение от отдел „Гражданско състояние" при община Перник, в което е посочен като настоящ адрес Люксембург. Пламен Евгениев Борисов обаче има настоящ адрес в с. Рударци, община Перник, ул. Витоша № 19, от 02.03.2011 г. Това обстоятелство се доказва с удостоверение № 001731 от 02.03.2011 г. от община Перник. Представено е и писмо изх. № 11/слу-2888-65 от 27.09.2011 г. на община Перник, отдел „Гражданско състояние", както и писмо от Министерство на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР - Перник, рег. № 18386/21.09.2011 г., подписано от директора на ОДМВР - Перник, от което е видно, че след направена проверка в документалния информационен фонд на НАИФ „НРБЛД", Пламен Евгениев Борисов, ЕГН ... не е посочвал адрес в чужбина в периода от 15.05.2006 г. до момента.
Твърди се, че има грешка в информационната система на ГД „ГРАО", която е поправена.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 152-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Перник, област Перник, в частта, с която се заличава регистрацията на Пламен Евгениев Борисов от кандидатската листа за общински съветници на ПП „ГЕРБ".
УКАЗВА на ОИК - Перник, област Перник, да съобрази законовите разпоредби и приложените доказателства, както и Решение № 520-ПВР/МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, и в случай че са изпълнени изискванията на закона, да регистрира Пламен Евгениев Борисов като кандидат за общински съветник, предложен от ПП „ГЕРБ"..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 28.09.2011 в 21:04 часа

Всички решения