Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 971-ПВР/МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 971-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Якимово, област Монтана, назначена с Решение № 221-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е уведомление с вх. № ОИК-684/27.09.2011 г. от Косьо Асенов Михайлов - областен председател на ПП „Движение за права и свободи" - област Монтана, за промяна в ОИК - Якимово, област Монтана, като Миглена Дончова Георгиева, секретар на ОИК, бъде преназначена за член, а назначената за член Марияна Евстатиева Ангелова бъде преназначена за секретар. Към уведомлението са приложени: молби от Миглена Дончова Георгиева и Марияна Евстатиева Ангелова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА Марияна Евстатиева Ангелова, ЕГН ..., член на ОИК - Якимово, област Монтана, за секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА Миглена Дончова Георгиева, ЕГН ..., секретар на ОИК - Якимово, област Монтана, за член на ОИК - Якимово, област Монтана, и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:50 часа

Всички решения