Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 975-ПВР/МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 975-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-679/26.09.2011 г. от Петър Спасов Комитски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - община Криводол, за промени в ОИК - Криводол, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Маргарита Иванова Петрова да бъде назначена Мариета Георгиева Атанасова. Към предложението са приложени: заявление от Маргарита Иванова Петрова за освобождаването й като член на ОИК по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от лична карта и заверено копие от диплома за завършено висше образование на Мариета Георгиева Атанасова. Към преписката е приложено заверено копие от пълномощно на Николай Горанов Коцев, който в качеството на пълномощник на Бойко Методиев Борисов - председател и представляващ ПП „ГЕРБ", преупълномощава Петър Спасов Комитски и Ангел Иванов Георгиев заедно и поотделно да представляват ПП „ГЕРБ" пред ОИК - Криводол.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Маргарита Иванова Петрова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Мариета Георгиева Атанасова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:53 часа

Всички решения