Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 976-ПВР/МИ/28.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 976-ПВР/МИ
София, 28.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Макреш, област Видин, назначена с Решение № 267-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-689 от 27.09.2011 г. от Иван Видолов Иванов в качеството му на председател на ОИК - Макреш, област Видин, с която моли да бъдат прекратени пълномощията му като председател на ОИК - Макреш, от квотата на ПП „ГЕРБ". Основание за искането му е регистрацията му като кандидат за общински съветник за изборите за общински съветници и кметове в община Видин. Регистрацията е извършена с решение № 137/18.09.2011 г. на ОИК - Видин, влязло в сила на 21.09.2011 г.

Във връзка с постъпилата молба и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 444-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на Иван Видолов Иванов, ЕГН ..., като председател на ОИК в община Макреш, област Видин, и анулира издаденото му удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.09.2011 в 12:54 часа

Всички решения