Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 985-МИ/29.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 985-МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  обявяване за недействителна регистрацията на кандидата за общински съветник Илиян Иванов Иванов, регистриран от ОИК – Елхово, от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ”

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-170 от 28.09.2011 г. на ЦИК от ОИК - Елхово, с което ни уведомяват, че Илиян Иванов Иванов, ЕГН ...., е регистриран като кандидат за общински съветник от две партии - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ". Към писмото са приложени решение № 99-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, за регистрация на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ"; копие от регистъра на кандидатите за участие в изборите за общински съветници на 23 октомври 2011 г. с предложения вх. № 16/19.09.2011 г. и № 17/20.09.2011 г.
От представените към писмото решения се установява, че Илиян Иванов Иванов в нарушение на разпоредбата на чл. 122, ал. 1 от ИК е регистриран като кандидат за общински съветник от името на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с решение № 99-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово, и като кандидат за общински съветник от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
От копията от регистъра се установява, че ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" първа е представила в ОИК - Елхово, предложение за регистрация на кандидата на 19.09.2011 г. в 16,30 ч. под № 16, а ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ" е подала предложение на 20.09.2011 г. в 11,05 ч. под № 17.
С оглед изискванията на чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от ИК недействителна е втората по време регистрация, извършена с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 5, т. 2 във връзка с чл. 122, ал. 1, 5 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на кандидата за общински съветник Илиян Иванов Иванов от името на ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ", извършена с решение № 102-МИ от 20.09.2011 г. на ОИК - Елхово.
За решението да се уведомят ОИК - Елхово, кандидатът за общински съветник Илиян Иванов Иванов и ПП „ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ".
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия по реда на чл. 26, ал. 8 във връзка с ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:08 часа

Всички решения