Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 991-ПВР/МИ/29.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 991-ПВР/МИ
София, 29.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, назначена с Решение № 140-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-675 от 26.09.2011 г. от Стефан Тачев и Лозана Джикова, упълномощени представители на Синята коалиция - гр. Бобошево. Предлага се на мястото на Евгения Евгениева Давидкова като член на комисията да бъде назначена Даринка Маринова Тезгетарска. Към предложението са приложени заявление от Евгения Евгениева Давидкова да бъде освободена като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Даринка Маринова Тезгетарска; пълномощно на Лозана Джикова и пълномощно на Стефан Тачев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Евгения Евгениева Давидкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Бобошево, област Кюстендил, Даринка Маринова Тезгетарска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 30.09.2011 в 08:15 часа

Всички решения